Blog


Terug naar overzicht

31-10-2021

Tradities en rituelen

Tradities en rituelen belangrijk…?

Bepaalde gebeurtenissen hebben een grote impact in je leven, die je leven blijvend veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijk, een geboorte of aan de dood. Deze belangrijke gebeurtenissen hebben allemaal hun eigen tradities en rituelen.
Door het uitvoeren van rituelen maak je ruimte om iets tastbaars te maken, maar ook om het verlies en gemis uit te dragen. In vele religies zijn er allerlei rituelen die helpen bij het omgaan van de nieuwe situaties.
Zo wordt bijvoorbeeld in de rooms katholieke kerk op 2 november traditioneel alle mensen die in dat afgelopen jaar overleden zijn herdacht. Ook worden er op deze dag bijvoorbeeld Lichtjesavonden georganiseerd bij begraafplaatsen.
Deze dag kan je dichter bij de herinneringen aan je overleden dierbare brengen, maar ook vooruit kijken naar wat er nog komen gaat.

De eerste tijd na het overlijden van een dierbare wordt er door de omgeving nog geregeld stilgestaan bij het verlies. Maar het leven in jouw omgeving draait gewoon door en worden die momenten steeds minder dat hier bewust bij stilgestaan wordt.
Toch is het voor jezelf belangrijk om een moment te pakken om aan je overleden dierbare te denken, maar ook is het goed om bij jezelf stil te staan. Hoe ga je nu zelf met het gemis van je dierbare om.
Maak die momenten tastbaar voor jezelf door bijvoorbeeld een dag en tijd met jezelf af te spreken en gun het jezelf om bij het verlies en je eigen gevoelens stil te staan. Het is zeker niet eenvoudig, maar zeker zo belangrijk om te werken naar een situatie waarin je het verlies met je mee kunt dragen in je verdere leven.
Op deze manier creëer je je eigen ritueel in een vorm die het beste bij je past.
Mocht je het lastig vinden om hier vorm aan te geven, dan wil ik je er graag bij helpen.

- EllisTerug naar overzichtE-mailen
Bellen